A
A
A
wersja kontrastowa
Cennik wynajmu
Cennik Lodowiska im. Witalisa Ludwiczaka na sezon 2015/2016
WYSZCZEGÓLNIENIE ZESPOŁY MŁODZIEŻOWE
DO LAT 20
ZESPOŁY SENIORSKIE FIRMY
CENA BRUTTO CENA BRUTTO CENA BRUTTO
Udostępnienie lodowiska
(45 minut)
- - 500 zł*
Udostępnienie lodowiska do celów treningowych
(1 godzina i 15 minut)
135 zł 300 zł -
Udostępnienie lodowiska do celów treningowych
(1 godzina i 30 minut)
162 zł 350 zł -
Udostępnienie lodowiska do celów treningowych
(2 godziny)
216 zł 500 zł -
Udostępnienie lodowiska na zawody sportowe
(2 godziny i 45 minut)
300 zł 590 zł** -
Udostępnienie lodowiska na zajęcia sportowe dla szkół
(45 minut)
162 zł*** - -
Udostępnienie zegara zawodów na zajęcia treningowe 27 zł 27 zł -
Udostępnienie nagłośnienia na zajęcia treningowe 40 zł 40 zł -

* Termin wynajęcia lodowiska należy ustalić z POSiR.
** Cena wynajmu uwzględnia udostępnienie zegara zawodów oraz nagłośnienia.
*** Dotyczy szkół objętych programem „A ja wybieram łyżwy” wspieranym przez Miasto Poznań.

Wszystkie banery
pro-rodzina nordic nordic
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Chwiałka
ul. Chwiałkowskiego 34
61-553 Poznań
tel. (61) 833 05 11
fax. (61) 833 05 11
Menu