Basen Chwiałka Basen Chwiałka Basen Chwiałka
Regulamin wypożyczalni sprzętu
 1. Łyżwy wypożyczane są za opłatą określoną w aktualnym cenniku.
 2. Łyżwy wypożyczane są na co najmniej godzinę. Po przekroczeniu czasu na jaki wypożyczono łyżwy, doliczana jest opłata za kolejne pół godziny.
 3. Łyżwy wypożycza się na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport) lub po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł za parę łyżew.
 4. Na jeden dokument można wypożyczyć maksymalnie dwie pary łyżew.
 5. Wypożyczenie łyżew rozpoczyna się z chwilą uiszczenia opłaty.
 6. Oczyszczone łyżwy należy oddać do okienka i poczekać na zwrot dokumentu lub kaucji.
 7. Łyżew nie należy przetrzymywać podczas przerwy technicznej.
 8. W wypożyczonych łyżwach należy chodzić wyłącznie po gumach.
 9. Zabrania się chodzenia w wypożyczonych łyżwach po betonie, chodniku oraz innym niezabezpieczonym gumami podłożu.
 10. Osoba chodząca po niezabezpieczonym gumami podłożu w wypożyczonych łyżwach zobowiązana jest do pokrycia kosztów ostrzenia łyżew (zgodnie z aktualnym cennikiem).
 11. Wypożyczalnia nie odpowiada za źle dobrany rozmiar łyżew.
 12. Wszelkie uszkodzenia łyżew należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi wypożyczalni.
 13. Za wypożyczony sprzęt odpowiada osoba wypożyczająca.
 14. Ostrzenie łyżew „od ręki” odbywa się wyłącznie po obsłużeniu klientów wypożyczających łyżwy.
 15. Szafki na odzież wypożycza się na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem. Po przekroczeniu czasu na jaki wypożyczono szafkę, doliczana jest opłata za kolejną godzinę (zgodnie z aktualnym cennikiem).
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Chwiałka
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. (61) 833 05 11
fax. (61) 833 05 11