Basen Chwiałka Basen Chwiałka Basen Chwiałka
Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w zajęciach oswajania z wodą, nauki i doskonalenia pływania, aerobiku w wodzie oraz gimnastyki rehabilitacyjnej organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział Chwiałka.

  1. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po wcześniejszym zapisaniu się w Administracji Pływalni na zajęcia w określonej grupie, określonego dnia i o określonej godzinie.
  2. Każdy uczestnik otrzymuje karnet wstępu na opłacone zajęcia, ważny przez okres, za jaki została wniesiona opłata.
  3. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za gwarantowaną przez POSiR Oddział Chwiałka liczbę zajęć przed rozpoczęciem kursu. Tylko po wniesieniu opłaty uczestnik zostaje wpisany na listę i otrzymuje karnet wstępu.
  4. Brak opłaty za kurs powoduje skreślenie uczestnika z listy i konieczność ponownego zapisu w Administracji Pływalni wraz z wyborem grupy, dnia i godziny zajęć.
  5. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty, lub jej pomniejszenia.
  6. Nieobecności na zajęciach nie można odrabiać w innym terminie.
  7. Kontynuację kursu należy opłacić przed wygaśnięciem ważności karnetu wstępu. W przypadku nieopłacenia kontynuacji kursu, POSiR Oddział Chwiałka nie gwarantuje miejsca w dotychczasowej grupie.
  8. Przy rezerwacji miejsca na następny sezon, uczestnik zobowiązany jest do wniesienia przedpłaty w wysokości 50,00 zł. Wniesienie przedpłaty nie uprawnia do otrzymania karnetu wstępu. W przypadku rezygnacji z kursu, przedpłata nie podlega zwrotowi.
  9. W przypadku poważnej choroby uczestnika kursu (hospitalizacja, złamania, komplikacje poszczepienne itp.) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie, a opłata za zawieszone zajęcia zostaje przeniesiona na następny kurs. Dotyczy to nieobecności przez minimum 3 kolejne tygodnie i liczone jest od daty zgłoszenia nieobecności oraz zdania karnetu wstępu w Administracji Pływalni. Aby zawiesić kurs, wymagane jest okazanie zaświadczenia lekarskiego.
  10. Wnosząc opłatę za kursy organizowane przez POSiR Oddział Chwiałka, uczestnik deklaruje, że zapoznał się z treścią powyższego regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte.
Wszystkie banery
grafika, honorujemy kartę dużej rodziny Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Chwiałka
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. (61) 833 05 11
fax. (61) 833 05 11
Menu