Basen Chwiałka Basen Chwiałka Basen Chwiałka
Regulamin pływalni

Regulamin porządkowy basenu małego

 1. Liczba przebywających na basenie nie może przekroczyć 20 osób.
 2. Z basenu małego nie mogą korzystać następujące osoby:
  zakaźnie chore,
  z chorobami skóry,
  z otwartymi ranami,
  będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub odurzenia innymi środkami.
 3. Kąpiel w basenie dozwolona jest jedynie po uprzednim umyciu całego ciała pod natryskiem.
 4. Na basenie obowiązuje strój:
  slipy pływackie – mężczyźni,
  strój pływacki jedno lub dwuczęściowy – kobiety,
  czepek na głowę,
  klapki na nogi.
 5. Zajęcia grupowe mogą się odbywać jedynie pod kierunkiem opiekuna/wychowawcy, który bezwzględnie i bezpośrednio odpowiedzialny jest za porządek i bezpieczeństwo kąpiących się.
 6. Zajęcia indywidualne i grupowe nauki i doskonalenia pływania mogą prowadzić wyłącznie instruktorzy zatrudnieni przez POSiR. Osoby nie będące pracownikami POSiR , które będą prowadzić zajęcia nauki i doskonalenia pływania będą wydalone z Ośrodka.
 7. Garderobę należy przechowywać w szafkach w szatni. Przedmioty wartościowe należy oddać w depozyt w dyspozytorni basenu.
 8. Osoby korzystające z basenu zobowiązują się:
  bezwzględnie stosować się do wskazówek obsługi basenu,
  zachować ciszę, nie krzyczeć, nie biegać,
  dbać o czystość, a śmieci wyrzucać do pojemników na śmieci,
  nie palić tytoniu na terenie zaplecza basenu,
  wchodzić na zaplecze i basen wyłącznie w klapkach,
  używać szafek, suszarek oraz urządzeń basenu zgodnie z ich przeznaczeniem,
  nie niszczyć ani nie dewastować własności pływalni.
 9. Użytkownicy basenu mogą przebywać bezpośrednio przed i po zajęciach jedynie w holu pływalni.
 10. Obsługa basenu ma prawo wydalić z ośrodka osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu lub poleceń pracowników pływalni. Wydaleni nie posiadają prawa do zwrotu kosztów poniesionych z tytułu wejścia na basen.
 11. Ewentualne szkody wyrządzone przez użytkowników basenu muszą być przez nich pokryte lub naprawione.
 12. Prowadzących zajęcia obowiązuje złożenie podpisu w odpowiedniej rubryce dziennika znajdującego się u ratownika.
 13. Pływalnia nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu, względnie będące wynikiem niedbalstwa czy nieostrożności osób korzystających z basenu.
 14. Za zgubienie kluczyka do szafki, nie oddanie go lub wyniesienie poza pływalnię, należy uiścić opłatę w wysokości 10 zł.

Regulamin basenu dużego

 1. Liczba korzystających z basenu nie może przekroczyć 60 osób.
 2. Z basenu dużego nie mogą korzystać następujące osoby:
  nie umiejące pływać,
  zakaźnie chore,
  z chorobami skóry,
  z otwartymi ranami,
  będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub odurzenia innymi środkami.
 3. Kąpiel w basenie dozwolona jest jedynie po uprzednim umyciu całego ciała pod natryskiem.
 4. Na basenie obowiązuje strój:
  slipy pływackie – mężczyźni,
  strój pływacki jedno lub dwuczęściowy – kobiety,
  klapki na nogi.
  Niedozwolona jest kąpiel w bieliźnie i spodenkach gimnastycznych.
  Zaleca się używanie czepka na głowę.
 5. Zajęcia grupowe mogą się odbywać jedynie pod kierunkiem opiekuna/wychowawcy, który bezwzględnie i bezpośrednio odpowiedzialny jest za porządek i bezpieczeństwo kąpiących się.
 6. Zajęcia indywidualne i grupowe nauki i doskonalenia pływania mogą prowadzić wyłącznie instruktorzy zatrudnieni przez POSiR. Osoby nie będące pracownikami POSiR , które będą prowadzić zajęcia nauki i doskonalenia pływania będą wydalone z Ośrodka.
 7. Garderobę należy przechowywać w szafkach w szatni. Przedmioty wartościowe oraz dokumenty należy oddać w depozyt w dyspozytorni basenu.
 8. Osoby korzystające z basenu zobowiązują się:bezwzględnie stosować się do wskazówek obsługi basenu,
  zachować ciszę, nie krzyczeć, nie biegać,
  dbać o czystość, a śmieci wyrzucać do pojemników na śmieci,
  nie palić tytoniu na terenie zaplecza basenu,
  wchodzić na zaplecze i basen wyłącznie w klapkach,
  używać szafek, suszarek oraz urządzeń basenu zgodnie z ich przeznaczeniem,
  nie niszczyć ani nie dewastować własności pływalni.
 9. Zabrania się kategorycznie skakania z boków basenu oraz ściany szczytowej nie posiadającej słupków startowych.
 10. Skoki do wody ze słupków startowych dozwolone są jedynie za zgodą ratownika i na wyznaczonym torze.
 11. Użytkownicy basenu mogą przebywać bezpośrednio przed i po zajęciach jedynie w holu pływalni.
 12. Prowadzących zajęcia obowiązuje złożenie podpisu w odpowiedniej rubryce dziennika znajdującego się u ratownika.
 13. Pływanie w płetwach dozwolone jest jedynie za zgodą obsługi basenu.
 14. Nurkowanie swobodne należy zgłosić ratownikowi.
 15. Używanie aparatów powietrznych dozwolone jest tylko na zajęciach prowadzonych przez kluby
  płetwonurków.
 16. Obsługa basenu ma prawo wydalić z ośrodka osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu lub poleceń pracowników pływalni. Wydaleni nie posiadają prawa do zwrotu kosztów poniesionych z tytułu wejścia na basen.
 17. Ewentualne szkody wyrządzone przez użytkowników basenu muszą być przez nich pokryte lub naprawione.
 18. Pływalnia nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu, względnie będące wynikiem niedbalstwa czy nieostrożności osób korzystających z basenu.
 19. Za zgubienie kluczyka do szafki, nie oddanie go lub wyniesienie poza pływalnię, należy uiścić opłatę w wysokości 10 zł.

Kierownik Oddziału Chwiałka
Stanisław hoffa

Wszystkie banery
grafika, honorujemy kartę dużej rodziny oferta dla seniorów Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Chwiałka
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. (61) 833 05 11
fax. (61) 833 05 11