REGULAMIN XXXVIII PŁYWACKICH ZAWODÓW DZIEŃ DZIECKA 2017

1. ORGANIZATOR: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

2. MIEJSCE ZAWODÓW:
Basen kryty 25 m przy ul. Chwiałkowskiego 34

3. TERMIN ZAWODÓW: 27 maja 2017 r. /sobota/ godzina: 10:00 – 15:15

4. PROGRAM:

DYSTANS,

STYL

ROK URODZENIA

PRZEWIDYWANA GODZINA ROZPOCZĘCIA KONKURENCJI

NR KONKURENCJI

25 m dowolny sposób pływania

2011 r. i młodsi

Dziewczęta Chłopcy

10:00

10:00

1

2

25 m

dowolny

2010 r.

Dziewczęta Chłopcy

10:05

10:10

3

4

25 m

grzbietowy

2009 r.

Dziewczęta Chłopcy

10:15

10:30

5

6

25 m

kraul

2009 r.

Dziewczęta Chłopcy

10:35

10:40

7

8

25 m

grzbietowy

2008 r.

Dziewczęta Chłopcy

10:45

10:55

9

10

25 m

kraul

2008 r.

Dziewczęta

Chłopcy

11:00

11:05

11

12

25 m

grzbietowy

2007 r.

Dziewczęta

Chłopcy

11:15

11:25

13

14

25 m

kraul

2007 r.

Dziewczęta

Chłopcy

11:35

11:45

15

16

25 m

klasyczny

2007 r.

Dziewczęta

Chłopcy

11:50

11:50

17

18

25 m

grzbietowy

2006 r.

Dziewczęta

Chłopcy

11:55

12:00

19

20

25 m

kraul

2006 r.

Dziewczęta

Chłopcy

12:05

12:10

21

22

25 m

klasyczny

2006 r.

Dziewczęta

Chłopcy

12:15

12:20

23

24

Przerwa

12:25 – 12:45

Sztafeta 2 x 25 m styl dowolny

rodzic + dziecko

12:45 – 13:10

25

dodatkowo

25 m delfin

2007 r. i 2006 r.

Dziewczęta

Chłopcy

13:10

13:15

26

27

50 m

grzbietowy

2005 r.

Dziewczęta

Chłopcy

13:20

13:25

28

29

50 m

klasyczny

2005 r.

Dziewczęta

Chłopcy

13:30

13:35

30

31

50 m

kraul

2005 r.

Dziewczęta

Chłopcy

13:40

13:45

32

33

50 m

grzbietowy

2004 r.

Dziewczęta

Chłopcy

13:50

13:55

34

35

50 m

klasyczny

2004 r.

Dziewczęta

Chłopcy

14:00

14:05

36

37

50 m

kraul

2004 r.

Dziewczęta

Chłopcy

14:10

14:15

38

39

50 m

styl dowolny

2003 r.

Dziewczęta

Chłopcy

14:20

14:25

40

41

dodatkowo

25 m delfin

2005 r. i 2004 r.

Dziewczęta

Chłopcy

14:30

14:35

42

43

50 m

styl dowolny

2002 r. i 2001 r.

Dziewczęta

Chłopcy

14:40

14:45

44

45

dodatkowo

25 m delfin

2003 r.

Dziewczęta

Chłopcy

14:50

14:55

46

47

50 m

styl dowolny

2000 r. i starsi

Dziewczęta

Chłopcy

15:00

15:00

48

49

dodatkowo

25 m delfin

2002 i 2001 r.

Dziewczęta

Chłopcy

15:05

15:05

50

51

dodatkowo

25 m delfin

2000 r. i starsi

Dziewczęta

Chłopcy

15:10

15:10

52

53

5. CEL ZAWODÓW

a) Podsumowanie rocznego cyklu doskonalenia pływania.

b) Utrwalanie nawyków uprawiania „sportu”.

c) Eksponowanie działalności Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji jako
wiodącej placówki prowadzącej zajęcia z dziećmi i młodzieżą w zakresie
pływania.

6. ZASADY UDZIAŁU

a) W zawodach może brać udział każdy kto uczestniczy co najmniej 1 semestr
w kursie doskonalenia pływania (w tym obowiązkowo w drugim semestrze od
stycznia do maja br.) w sezonie 2016/2017 na basenie POSiR przy ul.
Chwiałkowskiego 34 i samodzielnie przepłynie 25 m ( bez przyborów typu deska, makaron).

b) Uczestnik ma prawo startu w jednej konkurencji + konkurencji dodatkowej
(25 m delfin)

7. NAGRODY

Dla wszystkich startujących dyplomy uczestnictwa, a dla najmłodszych
słodycze.

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej konkurencji dyplomy za zajęcie
I-go, II-go i III-go miejsca po ogłoszeniu wyników, tj. od dnia 05.06.2017
r.

8. ZGŁOSZENIA

Karty startowe należy wypełnić z obu stron, czytelnie, drukowanymi literami
i dostarczyć Instruktorom do dnia:

22 maja 2017 r.

Druki kart startowych można odebrać u Instruktorów.


Instruktorzy umieszczają wypełnione karty startowe w odpowiedniej
pozycji w segregatorze.

9.WYNIKI

Wyniki zawodów będą do wglądu u instruktorów od dnia 05.06.2017 r., na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w w/w terminie.

10. DECYZJE

W sprawach spornych oraz nieujętych w powyższym regulaminie osobą
decydującą jest Kierownik Oddziału Chwiałka – Stanisław Hoffa.

11. INFORMACJE DODATKOWE

11.1.
Osoby odpowiedzialne za organizację zawodów:

- Kierownik Oddziału Chwiałka: Stanisław Hoffa

– Z-ca Kierownika: Tomasz Krzyżaniak

- Kadra instruktorska

11.2. Spiker zawodów: Mariusz Woźniak

Sprawę prowadzi:

Stanisław Hoffa

tel. kom. 501302781

Share on FacebookShare on Google+