Basen Chwiałka Basen Chwiałka Basen Chwiałka
Cennik wynajmu
Cennik wynajmu lodowiska im. Witalisa Ludwiczaka w sezonie 2019/2020
(cennik obowiązuje w okresie od 1 IX 2019 do 31 V 2020)
Komercyjne udostępnienie lodowiska (firmy oraz osoby prywatne) 750 zł brutto / 60 minut
1125 zł brutto / 90 minut
Udostępnienie lodowiska do celów treningowych lub rekreacyjnych (instytucje, kluby i stowarzyszenia sportowe zarejestrowane w Poznaniu oraz instytucje, kluby i stowarzyszenia sportowe nie zarejestrowane w Poznaniu) 300 zł brutto / 60 minut
400 zł brutto / 90 minut
Udostępnienie lodowiska na poczet działalności edukacyjnej i dydaktycznej 150 zł brutto / 60 minut
225 zł brutto / 90 minut
Udostępnienie lodowiska do celów treningowych (instytucje, kluby i stowarzyszenia sportowe zarejestrowane w Poznaniu, spełniające kryteria POSiR dotyczące działalności sportowej)* 150 zł brutto / 60 minut
225 zł brutto / 90 minut
Organizacja zawodów sportowych** 200 zł brutto / 60 minut
300 zł brutto / 90 minut
Wartość wynajmu jednostek o innym wymiarze czasowym jest przeliczana na zasadzie proporcji

* Instytucja, stowarzyszenie lub klub są uznawane za prowadzące działalność sportową w momencie spełnienia łącznie następujących warunków:

  • zrzeszenie w odpowiednim dla danej dyscypliny krajowym lub okręgowym związku sportowym,
  • posiadanie licencji krajowego lub okręgowego związku sportowego (jeżeli związek takowe wydaje),
  • posiadanie trenerów / instruktorów posiadających licencje wydane przez krajowy lub okręgowy związek sportowy,
  • posiadanie zawodników / drużyn posiadających licencje uprawniające do udziału w profesjonalnych zawodach lub rozgrywkach organizowanych przez okręgowe lub krajowe związki sportowe,
  • aktywny udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych organizowanych przez krajowy lub okręgowy związek sportowy,

** Organizowanie zawodów sportowych wymaga uprzedniego zawiadomienia administracji obiektu celem rezerwacji dni i godzin na planowane wydarzenia.

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Chwiałka
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. (61) 833 05 11
fax. (61) 833 05 11